MIESZKANIA

JESZCZE JEDNĄ PRZESZKODĄ W KUPOWANIU

Mieszkania loft lofty kawalerki mieszkanie w bloku (3)

Mieszkania są niezwykle ważnym elementem na rynku nieruchomości. W Polsce mieszkania są niezwykle drogie, a do tego jest ich znacznie za mało. Potrzeby obywateli są ciągle większe niż znajdujące się na rynku nieruchomości mieszkalne. Powstawanie w naszym kraju nowych mieszkań jest palącym problemem. Tym bardziej, że w roku 2009 nastąpił spadek w budownictwie mieszkaniowym. Spowodowany był on w dużej mierze zbyt rygorystycznym przyznawaniem kredytów – zarówno dla kupujących mieszkania, jak również dla deweloperów. Rok 2010 ma być łaskawszy zarówno dla osób budujących mieszkania, jak również dla kupujących. W tym roku o wiele łatwiej uzyskać kredyty, co daje możliwość na zakup własnego mieszkania w szczególności dla młodych małżeństw i rodzin. Jeszcze jedną przeszkodą w kupowaniu mieszkań w Polsce, oprócz dawania kredytów, są niezwykle wysokie ceny mieszkań. Powoduje to niemożność zakupienia mieszkania przez przeciętnego obywatela. Zarobki są bowiem niezwykle małe w porównaniu do cen mieszkań. Dla małżeństw nie posiadających własnego mieszkania, a także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci rząd wprowadził program Rodzina na Swoim, który pozwala na pokrycie przez państwo części odsetek z kredytu.

Czytaj dalej

DO NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MOŻNA

Mieszkania loft lofty kawalerki mieszkanie w bloku

Nieruchomości obejmują wszelkie budynki, a także lokale oraz grunty. Nieruchomości budynkowe to na przykład domy, kamienice, budynki komercyjne czy biurowce. Do nieruchomości lokalowych można zaliczyć mieszkania, biura oraz wszystkie inne części budynków. Nieruchomości gruntowe natomiast to części terenu, przykładem są grunty rolne. Nieruchomości można sprzedawać, kupować, wynajmować lub też zamieniać na inne. Na rynku nieruchomości ceny zmieniają się w zależności od wielu czynników. Niestety, w Polsce nieruchomości są wciąż bardzo drogie. Przeciętnego pracownika czy rodziny nie stać na zakup mieszkania z własnych oszczędności. Najczęściej jedynym rozwiązaniem w tej kwestii jest zaciągnięcie długoletniego kredytu, na przykład na trzydzieści lat. Nie trzeba chyba nikomu mówić, że nie jest to korzystna sytuacja, kiedy na przykład młode małżeństwa muszą wchodzić w dorosłe życie z kredytem, który będą spłacać przez połowę życia. Istnieje jeszcze jedna ważna kwestia, która znacznie utrudnia zakup mieszkania. Dotyczy ona niewystarczającej ilości mieszkań na rynku. W Polsce buduje się również mało lokali mieszkalnych, co znacznie utrudnia ich zakup, a ceny utrzymują się przy takim stanie rzeczy na bardzo wysokim poziomie.

Czytaj dalej

OCZYWIŚCIE WYMOGIEM JEST NIEPOSIADANIE

Mieszkania loft lofty kawalerki mieszkanie w bloku (2)

Nieruchomości są niezwykle ważnym elementem infrastruktury. Obejmować mogą one zarówno grunty, jak również budynki czy ich części. Można więc mówić o trzech rodzajach nieruchomości: o nieruchomościach gruntowych, a więc o terenach, które należą do określonej osoby czy instytucji czego przykładem są grunty rolne; o nieruchomościach budynkowych, a więc wszelkiego rodzaju budynkach – domach, budynkach przemysłowych, biurowcach czy budynkach komercyjnych; a także o nieruchomościach lokalowych, takich jak mieszkania czy biura. Niezwykle ważne dla obywateli są nieruchomości mieszkalne, a więc domy i mieszkania. W Polsce nieruchomości są niezwykle drogie, osiągają one ceny, które nie są osiągalne dla przeciętnych obywateli. Z przeciętnej pensji Polacy nie są w stanie uzbierać potrzebnej kwoty na zakup mieszkania. Jedyną możliwością dla większości jest zaciągnięcie kredytu na wiele lat. A przecież nikt nie marzy o tym, aby zadłużyć się na pół życia. Niestety, polskie realia do tego zmuszają. Obecnie powstał rządowy projekt Rodzina na Swoim, mający na celu pokrycie części odsetek od kredytu mieszkaniowego. Jest on jednak dostępny dla małżeństw oraz rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci. Oczywiście wymogiem jest nieposiadanie prawa własności do nieruchomości.

Czytaj dalej

RÓWNIEŻ W NASZYCH PIĘKNYCH MIESZKANIACH

architekt mieszkanie z ogródkiem koło Poznania http://jandach.pl/pl/domy-mieszkania-mosina Mieszkania i domy w programie MDM na

Mieszkania loft lofty kawalerki mieszkanie w bloku (4)

Domy jak również mieszkania potrzebują doskonałego Recyklingu. Taki wyniosły Trend, jest koniecznością w ostatnich latach. Natomiast jeżeli chcemy się choć trochę oczyścić naszą planetę, to powinniśmy przede wszystkim segregować odpadki w naszych domach jak również w mieszkaniach. Natomiast jeżeli w nasze mieszkania nie stosowany byłby recyklingu, to zanieczyszczenie naszej planety wyraziście by się zwiększyło, a nam na pewno żyłoby się gorzej, ponieważ potykalibyśmy się o śmieci. Powinniśmy się również starać znacznie ograniczać zakupy takich produktów, które najczęściej zostają pakowane w plastikowe torby czy tez i pudełka. Również w naszych pięknych mieszkaniach nie powinniśmy marnować jedzenia, jak również powinniśmy używać bardzo naturalnych dla nas produktów. Nasze mieszkania powinny posiadać produkty z naszej własnej uprawy, ale nie każdy z nas może sobie na to pozwolić. Kupowanie warzyw w sklepach, jest nadal bardzo wygodnickie. Rady na recykling w mieszkaniach: używajmy więc nie więcej niż dwie torby na zakupy, kupujmy wyłącznie bardzo świeżą żywność, jak również jeśli, jeśli możemy uprawiajmy własne warzywa. A żywność kupujmy w łatwo rozkładającym się materiale przyjaznym dla środowiska.

Czytaj dalej